Advokátní kancelář Mgr. Daniela Muchy je zavedenou libereckou advokátní kanceláří s celorepublikovou působností, poskytující samostatně právní služby od roku 2010 jako nástupce firmy Mucha & Chyba, veřejná obchodní společnost advokátů.

Mgr. Daniel Mucha je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09586.

Advokátní kancelář Mgr. Daniela Muchy se v rámci poskytovaných právních služeb specializuje na trestní, občanské a rodinné právo.

Právní služby nabízí advokátní kancelář fyzickým a právnickým osobám, a to buď v jednotlivých případech, či na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb.